× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Poradnia Rehabilitacyjna - Zakład Rehabilitacji

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

32 810 20 30
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1