× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Pracownia Elektronystagmografii - Pracownie Diagnostyczne

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownie inne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Otorynolaryngologia


Adres

33-810 21 37
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1