× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Oddział Noworodkowy - Oddziały Szpitalne

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział położniczy rooming-in

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • USG
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Neonatologia


Adres

33-810 25 24
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1