× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Chirurgii Krótkoterminowej - Oddziały Szpitalne

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział chirurgii naczyniowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie "jednego dnia"
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia ogólna
  • Chirurgia naczyniowa


Adres

33-810 22 63
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1