× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z pracownią endoskopii - Oddziały Szpitalne

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział gastroenterologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Gastroenterologia


Adres

33 810 21 83
al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1